Rozúčtování tepla

Je rozdělení celkových nákladů na vytápění mezi konečné spotřebitele podle vyhlášky 269/2015Sb.

Rozúčtování vody

Je rozdělení celkových nákladů na dodávku teplé a studené vody mezi konečné spotřebitele podle vyhlášky 269/2015Sb. Zákon 458/2000, Vyhláška 428/2001Sb., Zákon 274/2001

Správa domů

Spoluvlastnické vztahy k budovám, společným prostorům, vlastnické vztahy k bytům, členství v bytových družstvech znamená pro každého vlastníka

Montáž ERTN

Při montáži naši vyškolení technici zpracují řadu informací, potřebných pro určení korekčních a přepočítávacích součinitelů tak, aby byla v maximální míře zachována objektivnost měření spotřeby tepla.

Výměny vodoměrů

Po skončení platnosti úředního ověřen vodoměrů nabízíme možnost výměny vodoměru.Dodáváme jak nové tak i repasované vodoměry.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky pro měření spotřeby tepla, teplé a studené vody případně dalších služeb spojených s užíváním bytů a nebytů a jejich rozúčtování na jednotlivé účetní jednotky. (dále jen „obchodní podmínky“) jsou v souladu s § 273 odst. 1 až 3 zákona č. 513/1991 Sb