Po skončení platnosti úředního ověřen vodoměrů nabízíme možnost výměny vodoměru.Dodáváme jak nové tak i repasované vodoměry. Vodoměry jsou dodávány z autorizovaného metrologického střediska RENOVA Periodická výměna vodoměrů podléhá vyhlášce č. 345/2002s novelizací 285/2011 Sb ze dne 20. září 2011 k povinnému ověřování měřidla podléhající schválení typu.

Na základě objednávky dodáváme vodoměry nové, nebo repasované.

Možné typy repasovaných vodoměrů:

  • KADEN
  • SAMECO
  • SPX
  • ALLMESS
  • ZENNER
  • WEHRLE
  • PREMA

Nové vodoměry:

  • B METERS - mokroběžný vodoměr na teplou i studenou vodu
  • WEHRLE - rádiový vodoměr na teplou a studenou vodu
  • MINOMESS - suchoběžný jednovtoový vodoměr