indikátor topných nákladů SONTEX 566

1

Zcela nový indikátor Sontex 566 předčí konkurenční výrobky díky trvalému dvacetiletému vývoji v oblasti indikátorů pro rozdělení nákladů na vytápění otopnými tělesy. Indikátor Sontex 566 ukládá až 144 měsíčních hodnot a 18 půlměsíčních hodnot náměrů, čímž je umožněno kontrolovat náměry po celou dobu životnosti indikátorů.

Základní charakteristika:

  • uživatelsky přívětivé a nastavitelné zobrazení na displeji
  • radiový odečet v pásmu 433,82 Mhz, obousměrný radiový systém Supercom - typ Sontex 566
  • možnost nastavení zimního a letního období pro sofistikované potlačení letních náměrů
  • komfortní a rychlé načtení dat a parametrů, které jsou šifrovány AES128 pro zabezpečení neoprávněného přístupu k odesílaným datům
  • elektronická plomba a pokročilá detekce pokusů o ovlivnění

rádiový modul SONTEX supercom 581

1

Bateriový radiový modul Sontex 581 je určen
k vestavbě do vodoměrů Wehrle Modularis. Po
osazení modulu lze vodoměr odečítat na dálku
pomocí radia (systém SUPERCOM).
Modul pomocí reflexního optického čidla odečítá
objemové impulsy z rozety vodoměru, kumuluje je a
archivuje ve vnitřní paměti. Modul je vybaven funkcí
detekce sejmutí modulu z vodoměru. Jakmile je
z vodoměru demontován, elektronická detekce je
aktivována a objeví se chybové hlášení.

indikátor topných nákladů SONTEX 868

1

Zcela nový indikátor Sontex 868 předčí konkurenční výrobky
díky trvalému dvacetiletému vývoji v oblasti indikátorů pro
rozdělení nákladů na vytápění otopnými tělesy. Indikátor
Sontex 868 ukládá až 144 měsíčních hodnot a 18 půlměsíčních
hodnot náměrů, čímž je umožněno kontrolovat náměry po celou
dobu životnosti indikátorů.

Základní charakteristika:

  • uživatelsky přívětivé a nastavitelné zobrazení na displeji
  • radiový odečet v pásmu 868 Mhz
  • možnost nastavení zimního a letního období pro sofistikované potlačení letních náměrů
  • komfortní a rychlé načtení dat a parametrů, které jsou šifrovány pro zabezpečení neoprávněného přístupu k odesílaným datům
  • elektronická plomba a pokročilá detekce pokusů o ovlivnění