Aktualizace našich zásad ochrany osobních údajů. Uvedené zásady odpovídají požadavkům kladeným na zpracování osobních údajů, které vstoupí v platnost dne 25.5.2018. Doporučujeme si zásady prostudovat a v případě dalších otázek nebo požadavků na omezení použití nás kontaktovat.

Pravidla zpracování osobních údajů klientů a jejich zaměstnanců 

  Pro všechny správce - BD,SVJ, návrh dodatku ke smlouvě ,uvedený dodatek si můžete stáhnout,vyplnit,podepsat a zaslat nám k podpisu. 

Dodatek ke smlouvě o dílo