Montáž ERTN

Při montáži naši vyškolení technici zpracují řadu informací, potřebných pro určení korekčních a přepočítávacích součinitelů tak, aby byla v maximální míře zachována objektivnost měření spotřeby tepla. Aby byla zachována zásada: "Za stejnou teplotu ve stejně velké místnosti stejnou platbu". Bez ohledu na orientaci místnosti na světové strany, umístnění v domě, a počet ochlazovaných stěn.

Vypsání TVB

Při montáži vyplní náš pracovník tiskopis „TECHNICKÝ VÝMĚR BYTU„ , ve kterém uvede číslo rozdělovače topných nákladů, místnost, specifikuje typ otopného tělesa, jeho rozměry a způsob, jakým je připojeno na potrubní rozvod a začleněno do místnosti, zároveň určí polohu místnosti a její orientaci na světové strany a počet ochlazovaných stěn. Z technického výměru bytu získáme řadu konstant, kterými korigujeme odečtené dílky a výsledkem jsou spotřební dílky. Díky tomuto přepočtu se dosahuje přesného a spravedlivého rozlišení mezi jednotlivými otopnými tělesy. V případě požadavku majitele nebo správce objektu je možné provést korekci s ohledem na polohu místnosti, a tím do výpočtu zahrnout vlivy světových stran a jiné tepelné parametry u bytů středových, plášťových, podkrovních atd. Pro přesné a objektivní posouzení vlivu polohy jednotlivých místností s ohledem na začlenění do domu provádí nafotografování domu ze všech stran, případně i detailů jednotlivých prvků domu. Všechny údaje které získáváme pro objektivní zpracování rozúčtování nákladů na teplo jsou vidět na přiložených tiskopisech "TECHNICKÝ VÝMĚR BYTU" a "TECHNICKÝ LIST OBJEKTU". Pokud by nastal případ, kdy naši technici naleznou v bytě otopné těleso, které nemají v příručním katalogu otopných těles, provedou vyplnění dalšího tiskopisu "FOTODOKUMENTACE PRO TECHNICKÝ VÝMĚR BYTU". Technické oddělení naší společnosti se pokusí zjistit parametry nám neznámého otopného tělesa. Nepodaří-li se nám zjistit potřebné parametry, provedeme po dohodě s vlastníkem ZUJ výměnu otopného tělesa. Při montáži provádějí naší technici kompletní nafocení všech otopných těles v domě pro přesné určení typu, výrobce a výkonových parametrů každého otopného tělesa. K tomuto účelu jsou vybaveni digitálními fotoaparáty.

Zpracování a výpočet koeficientů

Po provedení montáže odevzdají technici společnosti ENERGIE - ČESKÉ BUDĚJOVICE s.r.o. technické výměry bytů, technické listy objektů, případně fotodokumentaci pro technický výměr. Je provedená kontrola úplnosti a přesnosti vyplnění. Pokud nejsou zjištěny zjevné závady, jsou jmenované doklady předány útvaru OTK. Pracovníci OTK provedou srovnání údajů zapsaných v technickém listě objektu s pořízenými fotografiemi domu a zároveň provedou kontrolu údajů zapsaných v „Technickém výměru bytu“ s pořízenými fotografiemi jednotlivých otopných těles v bytech, zda je technická dokumentace bez závad. Pokud se nevyskytují závady, předají technickou dokumentaci technickému oddělení pro zpracování ohodnocovacích faktorů. Technické oddělení zpracuje ohodnocovací faktory otopných těles a jednotlivých místností a předá dokumentaci do oddělení rozúčtování. Zde jsou zapsána data do výpočetního systému.


 Typy přístrojů