Správa domovního fondu

 • bytový
 • nebytový

Spoluvlastnické vztahy k budovám, společným prostorům, vlastnické vztahy k bytům, členství v bytových družstvech znamená pro každého vlastníka ( bez ohledu na to,zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu) nutnost soustavné péče o tento majetek a povinnost administrativně vést správu tohoto domovního fondu. Tato správa vyžaduje znalost souvisejících zákonů a vyhlášek, které se stále aktualizují a předpokládá i určitou profesionalitu v této problematice. Dovolujeme si Vám nabídnout služby naší firmy a přispět tak k ušetření Vašeho času a bezproblémové zvládnutí správy Vašeho majetku.

Vedení evidence

 1. domu
 2. bytových (popř. nebytových) jednotek
 3. smluv uzavřených s dodavateli
 4. uživatelů,včetně spolubydlících
 5. plateb uživatelů,nájemníků
 6. revizí na společné části domu
 7. provedených oprav na společné části domu
 8. korespondence
 9. daňových přiznání
 10. archivace dokumentů

Vlastní správa

 • smluvní vztahy - uzavření smluv s dodavateli energií ( voda,el.energie,topení,aj.) a dodavateli služeb spojených s užíváním bytu (servis výtahů,servis vodoměrů,rozdělovačů topných nákladů aj.)
 • předpisy záloh nákladů na společné části objektu a záloh na jednotlivé služby na každého

uživatele (evidenční listy)

 1. kontrola plateb jednotlivých uživatelů a nájemníků
 2. komunikace s Českou poštou (SIPO)
 3. přehled dlužníků a penalizace,vystavení upomínek
 4. příjem dodavatelských faktur včetně kontroly termínů splatnosti
 5. na základě přijatých faktur vystavení příkazů k úhradě pro banku
 6. roční vyúčtování záloh na každého uživatele
 7. přehled o čerpání dlouhodobé zálohy na opravy společných prostor
 8. vypracovaní daňového přiznání k dani z nemovitosti ( v případě bytových družstev)
 9. v případě zájmu zajištění pojištění objektu
 10. převzetí objektu,včetně dokumentace
 11. sledování termínů platnosti revizí na společné části domu
 12. zajišťování plánovaných oprav a investic na základě písemných požadavků mandanta
 13. zajištění výběrových řízení
 14. odborná pomoc při získání půjček nebo úvěrů na opravy domu
 15. vedení podvojného účetnictví bytového družstva, společenství vlastníků,

a daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob

 • nájemní smlouvy ( v případě bytových družstev)
 • protokoly o vyúčtování služeb uživatelů
 • domovní řád

Předávání podkladů pro účetnictví a ostatních dokladů

Na základě domluvy poštou nebo osobní předávání našemu zastoupení na oblastní správě Kladno. Možnosti komunikace jsou i přes e-mail nebo fax.

Vedení účetnictví

Vést průkazným způsobem dle ustanovení zákona č.563/1991 Sb. účetnictví za bytová družstva a společenství vlastníků dle prováděcích vyhlášek 500/2002 a 504/2002 Sb., v platném znění.